Urnik prevozov

Učenci se vozijo v šolo s šolskim prevozom, posebnim linijskim prevozom in javnim linijskim prevozom iz Lokovca, Puštal, Vrat, Dola in Solkana.

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

 ŠOLSKI KOMBI – ZJUTRAJ

LOKOVEC – VRATA

7.15

LOKOVEC

7.35

PUŠTALE

7.55


ŠOLSKI KOMBI – POPOLDAN

 PUŠTALE

13.20

LOKOVEC

 13.30

 VRATA – LOKOVEC

13.50

* urnik voženj v Dol in Lokovec se lahko spreminja glede na interesne dejavnosti, ki potekajo na šoli

Posebni linijski prevoz

Vozni red za smer Nova Gorica

Telefonska številka hišnika: 031 760 251