17. 6. 2021

ŠOLSKE POTREBŠČINE

Na spodnji povezavi najdete seznam potrebščin za naslednje šolsko leto.

Tisti, ki boste naročali gradiva preko Kopija-nove, lahko sledite spodnji povezavi:

https://sole.kopija-nova.si/pasice.php?pmr=vy&pmid=0kbvqj321x0z

____________________________________________________________________________________________________________

8. 6. 2021

IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2021/22

Oglejte si izbirne predmete na povezavi: IZBIRNI PREDMETI 2021/22

____________________________________________________________________________________________________________

26. 5. 2021

RAZPIS LETOVANJ IN TABOROV

Tudi letos vam MDPM za Goriško ponuja pestro izbiro veselih in aktivnih počitnic za otroke in mladostnike. Več informacij nadete v zgibanki (POVEZAVA DO ZGIBANKE)  in pri šolski svetovalni delavki.

____________________________________________________________________________________________________________

26. 5. 2021

GRADIVA ZA MLADOSTNIKE IN STARŠE

Ogled brošure: PRIPOROČILA ZA MLADE
Ogled brošure: PRIPOROČILA ZA STARŠE

Ogled infografike:
NASVETI ZA MLADE
NASVETI ZA STARŠE
TEHNIKE SPROŠČANJA – MLADOSTNIKI

____________________________________________________________________________________________________________

20. 5. 2021

SMERNICE ZA UPORABO ZASLONOV PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH

V zadnjih letih se pediatri pri svojem delu vedno pogosteje srečujejo z otroki in mladostniki, ki imajo zaradi neprimerne uporabe naprav z zasloni (zaslonov) različne težave. Posebej izstopajo predšolski otroci, ki imajo zaradi neprimerne uporabe zaslonov odstopanja že zgodaj v razvoju. Zato so primarni pediatri iz Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo pod okriljem Odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije skupaj  s strokovnjaki z drugih področij pripravili prve nacionalne Smernice o uporabi zaslonov pri otrocih in mladostnikih

Vabljeni, da si smernice preberete: SMERNICE ZA UPORABO ZASLONOV PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH

____________________________________________________________________________________________________________

9. 4. 2021

Pouk od 12. 4. 2021 dalje

Spoštovani starši,
obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki velja do 18. aprila.

Z dnem 12. 4. 2021 se ponovno za vse otroke odpirajo vrtci in osnovne šole. Pravila in omejitve pa ostajajo v celoti enaka, kot so veljala v tednu pred zaprtjem.

Branka Ušaj
v. d. ravnateljice OŠ Čepovan

____________________________________________________________________________________________________________

30. 3. 2021

Na podlagi Okrožnice MIZŠ, oziroma v skladu z Odlokom vlade o začasni prepovedi zbiranja ljudi v VIZ ustanovah z dne 29. 3. 2021, vrtec in šola delujeta v zmanjšanem obsegu. Nujno varstvo se zagotavlja za učence od 1. do 3. razreda, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17),

 • sektor energetike, sektor prometa (prevoz ljudi in blaga), sektor prehrane (živilske trgovine), sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov,
 • v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
 • v zavodih s področja socialne varnosti,
 • Slovenski vojski, 
 • v Policiji in 
 • poklicni gasilci.

Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

Prosim, da izpolnjeno potrdilo delodajalca prinesete do jutri, 31. 3. 2021.

Na elektronski naslov branka.usaj@guest.arnes.si nas obvestite, v kolikor potrebujete šolske tablice za pouk na daljavo in želite prejemati brezplačen topel obrok za svojega otroka (v kolikor ste do njega upravičeni).

V. d. ravnateljice OŠ Čepovan
Branka Ušaj

____________________________________________________________________________________________________________

24. 3. 2021

VPIS OTROK V VRTEC ČEPOVAN ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Vpis bo potekal med 1. in 8. aprilom 2021.

Vpisni list je objavljen na naši spletni strani.
Izpolnjen obrazec lahko v navedenih dneh oddate:

 • V nabiralnik, ki je nameščen pri vhodu v šolo.
 • Po elektronski pošti: kristina.humar-rebec@guest.arnes.si
 • Po navadni pošti: Vrtec pri OŠ Čepovan, Čepovan 87, 5253 Čepovan

Plačilo akontacije: Starši, ki boste vključili otroka v vrtec v
mesecu septembru, morate ob oddaji vloge za vpis, plačati
akontacijo v višini 50 EUR, na osnovi katere vam bo posredovana
pogodba. Akontacijo bo vrtec poračunal v mesecu oktobru 2021, po prvem mesecu
obiskovanja programa. V kolikor starši ne pripeljete otroka v vrtec na dogovorjeni dan, ki je
določen v pogodbi, dano akontacijo izgubite.

Nakazilo: Osnovna šola Čepovan, Čepovan 87, 5253 Čepovan
Račun: 01284 – 6030671816 (odprt pri UJP)
Namen plačila: akontacija IME IN PRIIMEK OTROKA
Sklic: 04-2021
Cena: 50 EUR

Za vse dodatne informacije lahko kontaktirate svetovalno delavko na elektronski naslov
kristina.humar-rebec@guest.arnes.si.

Vrtec Čepovan

____________________________________________________________________________________________________________

5. 2. 2021

IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA OD 9. 2. 2021 DALJE

Vlada RS je 11. 2. 2021 sprejela spremembe Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki bodo objavljene v Uradnem listu RS. Z odlokom se za učenke/učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole od ponedeljka, 15. 2. 2021, dalje.

V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ ter priporočila ZRSŠ, potrebne so organizacijske, kadrovske in prostorske spremembe in prilagoditve ukrepom v času epidemije Covid 19.

Vse deležnike, ki boste sodelovali v šolskem procesu, prosimo, da ob vstopanju v šolo in v sami šoli upoštevate predpisani protokol, hkrati pa prosimo, da starši z njim v čim večji meri seznanite svoje otroke, za kar bodo v šoli poskrbeli tudi učitelji. Vse potrebne informacije boste starši prejeli naknadno.

Lep pozdrav
Branka Ušaj, v. d. ravnateljice

____________________________________________________________________________________________________________

4. 2. 2021

VPIS OTROK V 1. RAZRED za šolsko leto 2021/22

Starši morajo po 45. členu Zakona o osnovni šoli v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let (rojeni v letu 2015).

Vpis bo potekal v četrtek, 11.2.2021, in v petek, 12.2.2021, med 14.00 in 16.00 uro.

Otroci boste skupaj s starši k vpisu vabljeni ob točno določeni uri. V poštnih nabiralnikih kmalu pričakujte posebno vabilo.

Kristina Humar Rebec, svetovalna delavka                                         

Branka Ušaj, v.d. ravnateljice

____________________________________________________________________________________________________________

29. 1. 2021

Pouk od 1. 2. 2021

Spoštovani starši,

zaradi večjega števila obolelih s Covid-19 je naša Goriška regija žal še vedno opredeljena kot  »črna regija«. To pomeni, da bo za vse učence od 1. do 9. razreda pouk na daljavo potekal tudi v naslednjem tednu od 1. 2. do 5. 2. 2021.

Z novim vladnim odlokom pa je omogočeno nujno varstvo za učence od 1. do 3. razreda, katerih oba starša ali eden od staršev (če je samohranilec) sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture (energetika, promet, prehrana, preskrba s pitno vodo, zdravstvo, finance, varovanje okolja, informacijsko-komunikacijska omrežja in sistemi), v vzgoji in izobraževanju, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski in Policiji. Zaposlitev staršev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

Starše, ki ste zaposleni v zgoraj navedenih dejavnostih in potrebujete nujno varstvo za vašega otroka, prosimo, da nam to danes do 17.00 sporočite na branka.usaj@guest.arnes.si ali pokličete na 041 908 489 (v. d. ravnateljice Branka Ušaj) in obvestite o vaših potrebah (ime in priimek otroka, razred, čas prihoda in odhoda, kosilo) za naslednji teden (nujno varstvo bo organizirano predvidoma od 2. 2. 2021). O podrobnejši organizaciji nujnega varstva vas bomo obvestili po e-pošti, ko bomo imeli zbrane podatke.

Lepo vas pozdravljam v upanju, da nam novi teden prinese boljšo epidemiološko sliko.

Branka Ušaj
v. d. ravnateljice OŠ Čepovan

____________________________________________________________________________________________________________

15. 1. 2021

Svet zavoda OŠ Čepovan, Čepovan 87, 5253 Čepovan, na podlagi sklepa, sprejetega na 1. redni seji dne 29. 9. 2020, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Podrobnosti si lahko preberete na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021000600015/ravnateljaravnateljice-ob-105221

____________________________________________________________________________________________________________

15. 1. 2021

IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA OD 18. 1. 2021 DALJE

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Glede na spremembe Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja zaradi trenutne epidemiološke slike osnovne šole nadaljujejo z izobraževanjem na daljavo tudi v tednu od 18. 1. 2021 do 22. 1. 2021.

Izjema so osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kjer vzgojno-izobraževalno delo poteka v prostorih šole oz. zavoda.

Lep pozdrav

Branka Ušaj, v. d. ravnateljice

____________________________________________________________________________________________________________

Novo leto je neznanec.
Prav lepo ga bo spoznati,
mu zaupati, pa vendar
ne preveč pričakovati.
Staro leto je minilo,
ne oziraj se nazaj,
novega pa ne priganjaj –
presenetiti se daj.


– Svetlana Makarovič

SREČNO 2021!

OŠ in vrtec Čepovan

____________________________________________________________________________________________________________

13.11.2020

Zaradi še naprej kritične epidemiološke situacije se bo vzgojno-izobraževalno delo za vse učence še naprej izvajalo na daljavo tudi od 16.11.2020 dalje. Predvidoma bo to trajajo naslednjih 14 dni. Vrtci, ki delujejo v okviru šol in zavodov lahko še naprej nudijo nujno varstvo po predhodnem soglasju občine, v kateri delujejo.

Lep pozdrav

v.d. ravnateljice Branka Ušaj

____________________________________________________________________________________________________________

6.11.2020

Spoštovani starši in učenci.

ponedeljkom, 9. 11. 2020, se za vse učence od 1. do 9. razreda začne pouk na daljavo. Vsa obvestila za posamezni razred boste dobili preko easistenta. Prosim, da si obvestilo natančno preberete.

Lep pozdrav

v.d. ravnateljice Branka Ušaj

____________________________________________________________________________________________________________

Jesenske počitnice se za osnovnošolske otroke podaljšajo za en teden, in sicer od 2.11. do 6.11.2020.

Varstvo otrok med 2. in 6. novembrom v vrtcih in Mladinskem centru
Nova Gorica, 30.10. 2020

Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju z Vrtcem Nova Gorica, osnovnimi šolami v Mestni občini Nova Gorica, vrtcem Hiša otrok Frančiška Sedeja ter Mladinskim centrom Nova Gorica, tudi v naslednjem tednu organizira varstvo za predšolske otroke in učence osnovnih šol do vključno 5. razreda, ki je namenjeno staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok. Model smo dorekli skupaj s sodelujočimi, sledili smo navodilom države.

Za predšolske otroke bo poskrbljeno v vrtcih v Novi Gorici, Solkanu, Šempasu, Dornberku in Braniku, po potrebi tudi v Čepovanu. Varstvo za predšolske otroke ostaja na več lokacijah z namenom, da se v največji možni meri zmanjša tveganje za širitev okužbe z virusom SARS CoV-2. V posamezni skupini bo največ 6 otrok ter vzgojitelj/ica. Vsaka skupina bo imela svoj prostor oziroma igralnico, med posameznimi skupinami ne bo prihajalo do stikov, vzgojitelji/ice pa bodo nosili/e zaščitne maske. Poslovni časi vrtcev ostajajo nespremenjeni, organizirana bo prehrana otrok v tem času.
Za vključitev otroka v varstvo morata oba starša predložiti dokazilo za izkazovanje potrebe po nujnem dostopu vrtca (npr. potrdilo delodajalca).
Zainteresirani starši lahko informacije pridobite neposredno pri v.d. ravnateljici Branki Ušaj:
branka.usaj@guest.arnes.si, 041 908 489.


Za učence osnovnih šol do vključno 5. razreda bo varstvo organizirano v Mladinskem centru Nova Gorica v prostorih na naslovu Bazoviška ulica 4 v Športnem parku v Novi Gorici. Oblikovane bodo skupine do 6 otrok, za katere bodo skrbeli mentorji. Varstvo bo organizirano od 7.00 do 16.15. Tudi v primeru varstva učencev ne bo prihajalo do mešanja skupin, zainteresirani starši lahko informacije pridobite neposredno v Mladinskem centru Nova Gorica, na naslednjem kontaktu: Ana Raganzini, ana.raganzini@mc-novagorica.si, 040 234 423.
Za vključitev otroka v varstvo morata oba starša predložiti dokazilo za izkazovanje potrebe po nujnem varstvu (npr. potrdilo delodajalca).

Podžupan Mestne občine Nova Gorica Simon Rosič je ob tem povedal: “Na Mestni občini Nova Gorica smo se prilagodili situaciji, da se za osnovne šole podaljšajo jesenske počitnice, kakor tudi, da bo v naslednjem tednu delovanje vrtcev ponovno omejeno. Skladno s tem bo varstvo predšolskih in šolskih otrok namenjeno tistim staršem, ki imajo v danih razmerah nepremostiljive težave z organizacijo varstva otrok. Tudi tokrat bomo prisluhnili vsaki potrebi staršev ter poskušali najti rešitev”.

Navedeni sistem varstva otrok bo potekal v obdobju od 2. do 6. novembra 2020, v naslednjih tednih pa se bomo ustrezno prilagajali epidemiološki situaciji.

Iz informacije za javnost Mestne občine Nova Gorica

____________________________________________________________________________________________________________

30.10.2020

NUJNO VARSTVO – 2.11. – 6.11.2020

Tudi v tednu od 2. do 6.11.2020 bo v vrtcu organizirano nujno varstvo za vse starše, ki so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drugi način ali opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države.

Starši morate predložiti podpisano izjavo, da je otrok zdrav in da zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Potrebo po nujnem varstvu sporočite do petka,  30.10.2020 do 16. ure

na elektronski naslov:

branka.usaj@guest.arnes.si

ali

tel. številko 041 908 489 (v.d. ravnateljice Branka Ušaj).

____________________________________________________________________________________________________________

Varstvo otrok med 26. in 30. oktobrom v vrtcih in Mladinskem centru

Nova Gorica, 23.10. 2020

Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju z Vrtcem Nova Gorica, osnovnimi šolami v Mestni občini Nova Gorica ter Mladinskim centrom Nova Gorica, v naslednjem tednu organizira varstvo za predšolske otroke in učence osnovnih šol do vključno 5. razreda, ki je namenjeno staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok. Model smo dorekli skupaj s sodelujočimi, posvetovali pa smo se tudi z dr. Markom Vudragom iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Nova Gorica in sledili navodilom države.

Za predšolske otroke bo poskrbljeno v vrtcih v Novi Gorici, Solkanu, Šempasu, Dornberku in Braniku, po potrebi pa tudi v Čepovanu, kjer zaenkrat ni izkazanih potreb po varstvu. Odločitvi za več lokacij smo sledili z namenom, da se v največji možni meri zmanjša tveganje za širitev okužbe z virusom SARS CoV-2. V posamezni skupini bo največ 5 otrok ter vzgojitelj/ica. Vsaka skupina bo imela svoj prostor oziroma igralnico, med posameznimi skupinami ne bo prihajalo do stikov, vzgojitelji/ice pa bodo nosili/e zaščitne maske. Poslovni časi vrtcev ostajajo nespremenjeni, organizirana bo prehrana otrok v tem času.

Za učence osnovnih šol do vključno 5. razreda bo varstvo organizirano v Mladinskem centru Nova Gorica v njihovih prostorih na naslovu Bazoviška ulica 4 v Športnem parku v Novi Gorici. Oblikovane bodo skupine do 5 otrok, za katere bodo skrbeli mentorji. Varstvo bo organizirano od 7.00 do 16.15. Tudi v primeru varstva učencev ne bo prihajalo do mešanja skupin.

Podžupan Mestne občine Nova Gorica Simon Rosič je ob tem povedal: “Varstvo je prioritetno namenjeno varstvu otrok za tiste starše, ki opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države oziroma za starše, ki imajo v danih razmerah nepremostljive težave z organizacijo varstva otrok. Vsekakor bomo prisluhnili vsaki potrebi staršev ter poskušali najti rešitev”.

Navedeni sistem varstva otrok bo potekal v obdobju od 26. do 30. oktobra 2020, v naslednjih tednih pa se bomo ustrezno prilagajali epidemiološki situaciji.

Starši lahko vse dodatne informacije dobite preko naslednjih kontaktov: branka.usaj@guest.arnes.si, tel 041 908 489.

V času zaprtja vrtcev bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Pravno podlago bo določil interventni zakon.

Iz informacije za javnost Mestne občine Nova Gorica

____________________________________________________________________________________________________________

23.10.2020

JESENSKE POČITNICE

Želimo vam lepe jesenske počitnice, ostanite zdravi in upoštevajte vsa priporočila. Vse potrebne informacije za naprej vam bomo posredovali pravočasno.

Skupaj nam bo uspelo. Srečno!

____________________________________________________________________________________________________________

20.10.2020

NE – DELOVANJE SPLETNIH UČILNIC

Obveščamo vas, da je trenutno dostop do spletnih učilnic onemogočen. Prosimo, poskusite večkrat.

Učenci 7., 8. in 9. razreda preverite svoje elektronske naslove, saj vam bodo povezave učitelji poslali tja.

Učenci naj se z vprašanji obrnejo na svoje razrednike.

____________________________________________________________________________________________________________

16.10.2020

ORGANIZACIJA POUKA V TEDNU OD 19.10.2020 DO 23.10.2020

Spoštovani,

zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se bo pouk začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020, izvajal prilagojeno:

– učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli,
– učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo.

Prevozi bodo potekali po prilagojenem voznem redu. Podrobnejša navodila bodo sledila naknadno.

Želimo si, da bomo tudi tokrat s skupnimi močmi in doslednim spoštovanjem ukrepov uspeli izboljšati trenutno epidemiološko situacijo ter se čimprej spet vsi vrnili v šolske klopi.

Lep pozdrav
Branka Ušaj, v. d. ravnateljice OŠ Čepovan

____________________________________________________________________________________________________________

11.9.2020

OBVESTILO O SPREMEMBI URNIKA PREVOZOV DOMOV

Sporočamo vam, da se s ponedeljkom, 14.9.2020, odhodi domov spremenijo, in sicer:

 • posebni linijski prevoz, smer DOL, 13.50
 • posebni linijski prevoz, smer LOKOVEC, 14.10
 • šolski kombi, smer VRATA, LOKOVEC 13.50, nato PUŠTALE

Navedene spremembe veljajo za vse dni v tednu.

Hvala za razumevanje!

____________________________________________________________________________________________________________

1.9.2020

OBVESTILO ZA STARŠE

S 1.9.2020 prevzema na OŠ Čepovan funkcijo vršilke dolžnosti ravnateljice Branka Ušaj.

Ponovno se odpirajo vrata osnovnošolcem in vrtčevskim otrokom. Zaradi razmer v povezavi z okužbo z virusom COVID – 19, bodo tudi v tem šolskem letu veljali določeni ukrepi.

 • V šolo prihajajo samo zdravi otroci brez znakov okužbe dihal.
 • Starši in zunanji obiskovalci ne vstopajo v zavod, svoj prihod napovejo (telefonska številka na vratih zavoda).
 • Starši prinesejo podpisano »Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo«.
 • Priporočila NIJZ: V tednu med 1. 9 in 4.9.2020 vsi učenci od 6. leta dalje nosijo maske v skupnih prostorih.

https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2

PREVOZI

Prevozi v tem šolskem letu bodo potekali po voznem redu, ki ste ga starši prejeli na elektronski naslov.

Priporočila:

 • Vsi učenci v avtobusu in kombiju nosijo maske in upoštevajo druga navodila šoferja in priporočila NIJZ.

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/os_organizirani_prevozi.pdf