Seznam šolskih potrebščin, učbenikov in delovnih zvezkov

Spoštovani starši!
Nabava gradiv za naslednje šolsko leto bo tako kot doslej potekala po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov in skladno z  Navodili za upravljanje učbeniških skladov MIZŠ.

Upam, da bomo novo šolsko leto pričakali pripravljeni z vsemi učbeniki, delovnimi zvezki in ostalimi šolskimi potrebščinami.

Seznam gradiv za šolsko leto 2018_19