Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev.

Svet staršev, oblikovan 28.9.2022,  sestavljajo:

  • Mojca Terlikar ( vrtec –  jaslični oddelek Sončki )
  • Mateja Pahor (vrtec – heterogeni oddelek Žarki)
  • Nejc Murovec (kombinacija 1., 2. r.)
  • Urška Magajne (samostojen 3. r.)
  • Julia Lucenko ( kombinacija 4., 5. r.) – zapisničarka
  • Martina Bratuž (kombinacija 6, 7. r.) – predsednica
  • Jožek Magajne ( kombinacija 8., 9. r.)

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV:

  1. Zapisnik Sveta staršev – 28. 9. 2022 (PDF)