Učitelji

RAVNATELJICA

Branka Ušaj

RAZREDNA STOPNJA

IME IN PRIIMEK  RAZREDNIK
Marinka Bremec 1. in 2. razred
Saša Plesničar                         Nadomešča Tanja Černic 3. in 4. razred
Nataša Pisk 5. razred

PREDMETNA STOPNJA

IME IN PRIIMEK  RAZREDNIK PREDMET
Zdenka Plesničar  SLJ
Dolores Fratina 8. razred in 9. razred  BIO, KEM, NAR, POK, KVO
Sanja Kovšca  TJA
Fornazarič Jasna  ZGO, GEO, DKE
Agata Vidmar ( nadomešča: Barbara Vesel)  MAT, TIT, UBE,  MME, OGU, OGL
Miloš Rus 6. razred in 7. razred ŠPO
Erika Klanjšček GUM
Manca Mugerli LUM
Nataša Pisk GOS
Blaž Uršič FIZ

 ŠOLSKA PEDAGOGINJA

 Kristina Humar Rebec

 KNJIŽNICA

 Zdenka Plesničar

PODALJŠANO BIVANJE

Helena Simčič, Dolores Fratina, Branka Ušaj, Sanja Kovšca