150 let šolstva

O začetkih šolstva v Čepovanu in v njegovem okolišu ni natančnejših podatkov. Ohranjeni so spomini, ki segajo v starejša obdobja, kot jih izkazujejo uradni podatki o obstoju in delovanju šol. Da je učenec Franc Podgornik leta 1861 končal normalno šolo v Gorici, enajst let pred ustanovitvijo šole v Čepovanu, je vendar moral pred tem prejeti nekaj prvega šolskega pouka v domačem kraju. Dolgoletni učitelj in ravnatelj osnovne šole Čepovan Rado Bolčina, avtor besedila Od trivialke do devetletke. Šolstvo v Čepovanu, Lokovcu in na Lokvah, je o preteklosti šolstva na Čepovanskem pisal skupaj s soprogo Maro Bolčina že v delu Čepovan skozi stoletja. Ob stoletnici gasilstva (2003.)

Branko Marušič


Praznovanje 150 letnice šolstva v Čepovanu, Lokovcu in na Lokvah je za vse izjemno pomemben dogodek. Šola je v kraju izredno cenjena. Vsako leto si prizadevamo, da bi šola v tem šolskem okolišu ostala in živela. Naši učenci in otroci iz vrtca so izjemni na vseh področjih, udeležujejo se natečajev, tekmovanj, sodelujejo na prireditvah v kraju in izven ter tako predstavljajo šolo širši okolici. Učitelji živijo skupaj s šolo, njihove ideje ustvarjajo zunanjo in notranjo podobo, navdihujejo mlade upe, spodbujajo in pripravljajo na življenje.

V šolskem letu 2021/22 bomo praznovanje ponesli na vse ravni. Sodelovali bomo s krajem, krajani, starejšimi, organizacijami v našem okolju in vse to dokumentirali na naši spletni strani. Zavzeto nabiramo sredstva za šolski sklad, iz katerega bomo pokrivali stroške za naše otroke.

Pomagajte nam tudi vi. Mogoče imate kakšno idejo, projekt, pri katerem lahko sodelujemo z vami. Predvsem pa nas spremljajte in s tem delite naše veselja ob praznovanju.

Želim vam leto polno upanja, razumevanja, medsebojnega spoštovanja in zdravja, skupaj bomo premagali vse ovire, ki nam bodo krojile pot.

Branka Ušaj, ravnateljica OŠ Čepovan

Dostopnost