150 let šolstva

O začetkih šolstva v Čepovanu in v njegovem okolišu ni natančnejših podatkov. Ohranjeni so spomini, ki segajo v starejša obdobja, kot jih izkazujejo uradni podatki o obstoju in delovanju šol. Da je učenec Franc Podgornik leta 1861 končal normalno šolo v Gorici, enajst let pred ustanovitvijo šole v Čepovanu, je vendar moral pred tem prejeti nekaj prvega šolskega pouka v domačem kraju. Dolgoletni učitelj in ravnatelj osnovne šole Čepovan Rado Bolčina, avtor besedila Od trivialke do devetletke. Šolstvo v Čepovanu, Lokovcu in na Lokvah, je o preteklosti šolstva na Čepovanskem pisal skupaj s soprogo Maro Bolčina že v delu Čepovan skozi stoletja. Ob stoletnici gasilstva (2003.)

Branko Marušič


Praznovanje 150 letnice šolstva v Čepovanu je za vse izjemno pomemben dogodek. Šola je v kraju izredno cenjena. Vsako leto si prizadevamo, da bi šola v tem šolskem okolišu ostala in živela. Naši učenci in otroci iz vrtca so izjemni na vseh področjih, udeležujejo se natečajev, tekmovanj, sodelujejo na prireditvah v kraju in izven ter tako predstavljajo šolo širši okolici. Učitelji živijo skupaj s šolo, njihove ideje ustvarjajo zunanjo in notranjo podobo, navdihujejo mlade upe, spodbujajo in pripravljajo na življenje.

V šolskem letu 2021/22 smo praznovanje našega jubileja ponesli na vse ravni. Sodelovali smo s krajem, krajani, starejšimi, organizacijami v našem okolju in vse to dokumentirali na naši spletni strani. Zavzeto smo nabirali sredstva za šolski sklad, iz katerega bomo pokrivali dejavnosti ter opremo za naše otroke. Osrednja prireditev je bila na šolskem igrišču, kjer so naši otroci prikazali, da res nismo od muh in s tem pritegnili veliko poslušalcev od blizu in daleč. Ponosni smo na naše učence in otroke iz vrtca, učitelje, vzgojitelje, starše in ostale naše delavce, saj vemo, da skupaj zmoremo veliko.

MAJHNI, A POGUMNI, STOPAMO NAPREJ.

V šolskem letu 2022/2023 smo praznovanje zaključili s prireditvijo ob predstavitvi knjige Zgodbe iz šolskih klopi. Hvaležni smo društvu Bukve in Miroslavu Šuligoju Bremcu za ves trud, prav tako pa staršem, starejšim in tudi otrokom za vse prispevke.

Tudi v prihodnje bomo z zbiranjem sredstev za šolski sklad omogočali našim otrokom bogatejši program v sklopu šolanja ter boljše pripomočke. Z vsakim prispevkom nam dodatno pomagate in nas podpirate skozi leta.

Želim vam leta polna upanja, razumevanja, medsebojnega spoštovanja in zdravja, skupaj bomo premagali vse ovire, ki nam bodo krojile pot.

Branka Ušaj, ravnateljica OŠ Čepovan

Dostopnost