Predstavitev


»Noben poljub, ki ga daš otroku, ni izgubljen,

ne izraz veselja, ne dotik v pomiritev,

nobena pesem, nobena zgodba o čudesih.

Vse to se bo zlilo v tisto, kar bo postal.«

(Pam Brown)

OSNOVNA VIZIJA VRTCA

Naj bo naš vrtec prijazen drugi dom, ki otrokom nudi varnost, sprejetost, ljubezen, igro, ustvarjalnost. Vrtec naj otroci doživljajo kot prijetno in sproščeno okolje, v katerem je vsak otrok opažen in spoštovan.

Pomembno poslanstvo vrtca je sodelovanje s starši pri celoviti skrbi za njihove otroke, vključitev otrok v domače okolje in sodelovanje s krajem, v katerem otroci prebivajo.

 

Vrtec Čepovan je enota OŠ Čepovan, svoje prostore ima v prostorih OŠ Čepovan ter na začasni lokaciji, v prostorih PGD Čepovan.

V šolskem letu 2023/2024 načrtujemo delo v dveh oddelkih – v enem homogenem oddelku 1. starostnega obdobja, imenovanem Sončki ter v heterogenem oddelku 2. starostnega obdobja, imenovanem Žarki s 30 vpisanimi otroki.

ODDELKI

  • Homogeni oddelek – skupina se imenuje SONČKI.
  • Heterogeni oddelek – skupina se imenuje ŽARKI.

Obe skupini štejeta skupaj 30 otrok.

Vrtec Čepovan bo posloval preko celega leta. Poslovni čas vrtca je od 6.15 do 16.00.

Združevanje oddelkov med poletnimi počitnicami bo odvisno od števila vpisanih otrok, vrtec bo odprt glede na izkazan interes staršev. V oddelek naj bi bilo vključenih najmanj 5 otrok, v nasprotnem primeru bodo otroci usmerjeni v Vrtec Solkan. Za čas počitnic (jesenskih, novoletnih, zimskih, prvomajskih, poletnih) bomo izvedli anketo o prisotnosti zaradi racionalne organizacije dela.

ODDELKIŠTEVILO OTROKSTROKOVNI KADER
  SONČKI Homogeni oddelek     1. starostnega obdobja    13 otrok  Vzgojiteljica: Ljubica Čubrilović
Pomočnici vzg.: Andreja Povšič , Polona Bratuž
  ŽARKI Heterogeni oddelek 2. starostnega obdobja    17 otrok  Vzgojiteljica: Nina Gregorič
Pomočnici vzg.: Jovana Dimitrijević, Jana Winkler

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV

Homogeni oddelek  1. starostnega obdobja – Mojca Vončina Leban

Heterogeni oddelek 2. starostnega obdobja – Mojca Terlikar

Dostopnost