Projekti, natečaji ter ostale dejavnosti

PROJEKT RASTEM S KNJIGO

Učenci 7. razreda bodo obiskali Goriško knjižnico Franceta Bevka v Novi Gorici, se spoznali z delovanjem in ponudbo splošnih knjižnic. Ob tem bodo obdarovani z lepim slovenskim mladinskim leposlovnim delom.

 

ŠOLA V NARAVI

Plavalna šola v naravi – 1. do 5. razred: 8. do 10. september 2021, CŠOD Cerkno.

Smučarska šola v naravi – 6. do 9. razred:  14. do 18. februar 2022, CŠOD Bohinj.

ŠPORTNI PROGRAM

Na šoli izvajamo športne programe »Zlati sonček« in »Krpan«.

PREVENTIVA

V sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica in Policijo Nova Gorica bomo organizirali predavanja in delavnice s področja preventive. Učenci od prvega do devetega razreda sodelujejo tudi v akciji »Čisti zobje«. Učenci se bodo udeležili preventivnih dejavnosti s področja zasvojenosti, ki jih bo organizirala Mestna občina Nova Gorica.

PROMETNA VARNOST

Prometna varnost učencev bo potekala v okviru rednega pouka celo šolsko leto v skladu z učnim načrtom za vse razrede.

SODELOVANJE S KRAJEM

Sodelovanje na javnih prireditvah in po dogovoru s KS, organizacijami in društvi, ki v kraju delujejo.

DRUŽABNA SREČANJA S STARŠI

Straši nosijo pomemben delež za otrokov razvoj in napredek, zato je za uresničitev   učno-vzgojnih ciljev šole in za reševanje vzgojnih in osebnih težav otrok nujno potrebno sodelovanje s starši.

SIMBIOZA GIBA

Simbioza Giba je največja vseslovenska akcija, ki združuje idejo medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva in gibanja. Spodbujamo zdrav življenjski slog vseh generacij, ustvarjamo medgeneracijsko sodelovanje, omogočamo brezplačno spoznavanje novih gibalnih, rekreativnih in športnih aktivnosti in spodbujamo aktiven in zdrav način življenja v vseh življenjskih obdobjih.

ZBIRANJE ODPADNIH MATERIALOV

Šola in vrtec bosta sodelovala v akciji zbiranja odpadnega materiala in ločevanja odpadkov. Organizirani bodo tedni zbiranja odpadnega papirja.

TRADICIONALEN SLOVENSKI ZAJTRK

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk bo tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane, ki ga bomo obeležili v 19.11. 2021.

KULTURNA ŠOLA

JSKD je naši šoli podelil naziv kulturna šola za obdobje 2017 – 2022.

SODELOVANJE S KARITAS IN RDEČIM KRIŽEM

Šola in vrtec bosta sodelovala v akciji Pokloni zvezek in drugih projektih.

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

To je ukrep EU kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo.

 

ZELIŠČNI VRT

Posajeno imamo meto, meliso, drobnjak, šetraj…, ki ga skupaj z učenci urejamo po pouku oz. ga uporabljamo za učenje. Zelišča nato posušimo in uporabimo v šolski kuhinji za čaje ali kot začimbe.

GOZDNI VRTEC IN ŠOLA

Slovenijo pokriva kar 60 odstotkov gozda, ki je nedvomno zdravo življenjsko okolje. Narava je praktično povsod okoli nas. Gozd v slovenski pokrajini opravlja številne naloge, ohranja biotsko raznovrstnost, blaži klimatske spremembe, je pomemben zadrževalnik vode, prostor za sprostitev in rekreacijo in še bi lahko naštevali. Poleg vseh teh nalog postaja gozdni prostor v zadnjih letih zanimiv tudi za šole in vrtce. Šole in vrtci, ki redno izvajajo vzgojno-izobraževalni proces v gozdu, opažajo velik napredek na posameznih področjih razvoja otrok.

VODNA ŠOLA IN VODNI VRTEC

V Vodni šoli imajo učenci dostop do sveže vode iz pipe in jo lahko pijejo cel dan.  V Sloveniji je z Zakonom o šolski prehrani v šoli in njeni okolici prepovedana ponudba pijač iz avtomatov, tako da jih otroci ne morejo kupiti. Učenci prejmejo stekleničke, kozarce ali drugo posodo za pitje, s katero gredo lahko vedno po vodo. Učitelj je učencem vzornik in pije vodo med poukom tako kot učenci. Učence ves čas spodbuja k pitju zadostne količine vode z rituali pitja in z občasnimi opomniki.

PROJEKT: INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1:  Inovativna učna okolja podprta z IKT

 Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije je prinesel tudi nove možnosti za učenje in poučevanje in s tem omogočil še učinkovitejše načine pridobivanja novega znanja in kompetenc za zadovoljevanje potreb in izzivov sodobne družbe, še posebej na področju e-vključenosti. Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanju ne pomeni zgolj uporabe tehnologije pri poučevanju, temveč pomeni vpetost tehnologije v vse poglavitne sestavine izobraževalnega procesa in sicer andragoško/pedagoško, organizacijsko-tehnično in vsebinsko.

36. festival Turizmu pomaga lastna glava – Raziskovalna naloga: BOGASTVO, KI IZVIRA VISOKO

Člani turističnega krožka OŠ Čepovan smo z pripravo naloge želeli raziskati turistični potencial našega kraja v povezavi z vodo in zdravilnim turizmom. Ker že ime Čepovan nakazuje na povezavo kraja z vodo smo raziskali izvor imena kraja tako v pisnih kot ustnih virih. Naš glavni cilj je, da bi se učenci OŠ Čepovan in krajani zavedali pomena vodnega bogastva v okolici in pripomogli k njegovi ohranitvi in varovanju okolja.
Povezava do naloge