Odjava obrokov

 

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši lahko za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane.

Obrazec za preklic in odjavo šolske prehrane dobijo starši pri svetovalni delavki.

Odjava in prijava od posameznega obroka

Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezen obrok s pisnim obvestilom preko učenca, po telefonu ali osebno na tajništvu.

Posamezen obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti v tajništvo šole ( tel. 05 30 72 906)  do 8.00.  V kolikor starši tega ne storijo, se obrok učencem zaračuna.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Učencu bo zagotovljen posamezen obrok, če bodo starši ali učence še isti dan pred začetkom pouka obvestil razrednika ali kuharico, da bo prisoten pri pouku