Interesne dejavnosti

 

V letošnjem šolske letu potekajo na šoli naslednje dejavnosti.

 

Ustvarjalne delavnice  četrtek, 6. šolska ura
 Pevski zbor ponedeljek, 5. in 6. šolska ura
 Atletika  torek, 6. šolska ura
Dramski krožek  sreda, 6. šolska ura

 

Dostopnost