Učenci 6. – 9. r. so že v šoli spoznali življenje in delo Cirila Kosmača, brali so njegove novele. Ob pomoči vodičke, ki nas je sprejela v njegovi rojstni hiši, so svoje znanje utrdili in izvedeli še več o življenju pisatelja. Spoznali so način bivanja v takratnih časih. Prehodili so tudi del Kosmačeve učne poti, ki vodi od njegove domačije do Mosta na Soči. Ta pot je tako in drugače povezana s Kosmačevim življenjem ter njegovimi pripovedmi.

Dostopnost