Delavnica o trajnostni energiji je otrokom približala obnovljive vire in učinkovito rabo energije na zanimiv in praktičen način. Tokrat so spoznavali:

  1. delavnica: Biomasa, kogeneracija in ločevanje odpadkov
  2. delavnica: Izolacija in prezračevanje z rekuperacijo (izkoristek odpadne toplote)
  3. delavnica: Sončna energija in sonce kot vir ogrevanja
  4. delavnica: Varčni porabniki in učinkovita raba energije
  5. delavnica: Vetrna energija in izdelava različnih vetrnic ter primerjava v proizvodnji elektrike

Skozi igro so se naučili mnogo stvari, ki bodo omogočili našemu planetu lažje preživetje.

  

 

Dostopnost