Smo prejemniki priznanja za KULTURNO ŠOLO leta 2017. Pridobljeni naziv se uporablja do leta 2022.

Gre za državni projekt pod okriljem Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Namenjen je osnovnim šolam, ki glede številčnosti kot tudi kakovosti izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev ter mentorjev.

Osnovna šola Čepovan je zadostila vsem kvantitativnim in kvalitativnim kriterijem. Komisija je ocenjevala:

  • kulturno delovanje na vsaj petih področjih v zadnjih treh letih,
  • razvejanost kulturnih področij,
  • število vključenih učencev v redne in obšolske kulturne dejavnosti,
  • udeležbo in doseganje vidnih rezultatov na selekcioniranih revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih (na lokalni, območni, regionalni, državni in mednarodni ravni),
  • obseg izvedenih kulturnih dogodkov za notranjo/šolsko in zunanjo javnost,
  • način in obseg spodbujanja mentorskega dela za kulturna in umetniška področja ter
  • obseg povezovanja med različnimi področnimi dejavnostmi ter med različnimi šolami (oz. drugimi institucijami) v skupne kulturne projekte.

22. 9. 2017 smo se ravnateljica, koordinatorka in dve učenki udeležili zaključnega srečanja kulturnih šol, ki so ga organizirali Mestna občina Grosuplje, OŠ L. Adamiča Grosuplje in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Najprej smo si ogledali gledališko predstavo Nacionalno preverjanje stanja, zatem pa so se začele delavnice za učence in mentorje. Zaposleni na grosupeljski šoli in zunanji mentorji so pripravili 13 zanimivih ter pestrih delavnic, v katerih so svojo ustvarjalnost na različnih področjih predali mladim. Po predavanjih je zanje poskrbelo kuharsko osebje OŠ L. Adamiča Grosuplje, ki jih je ob prijetni glasbi pogostilo pod šotorom na igrišču, kjer je potekal tudi kulturni bazar. Sledila je zaključna prireditev, na kateri so učenci in mentorice grosupeljske šole množici slovenskih osnovnih šol in ministrici za izobraževanje, znanost ter šport Maji Makovec Brenčič še enkrat dokazali svojo glasbeno in igralsko nadarjenost s predstavo Pujte, pujte, vsi ljudje, ki je odlično zaključevala osrednji temi celotnega dogajanja. Ti sta bili  reformacija in medkulturnost.

Dostopnost