Zgodovina

 

V Čepovanu ima šolstvo dolgo tradicijo. Prva poznana učiteljica je bila Katarina Šuligoj z vzdevkom Mati božja, in sicer v letih 1820 – 1840.
Prva uradno ustanovljena enorazrednica je iz leta 1872; prostor za pouk je dal domačin Franc Podgornik, po domače pri Ferbarju, danes pri Medvedu. 1876. leta se je pouk selil v večjo sobo pri Antonu Kofolu, kjer se je poučevalo do leta 1906, ko so v Čepovanu zgradili šolsko stavbo. Ta je imela tri učilnice, ena je bila namenjena čipkarski šoli, ki je bila ustanovljena 1891. Šola je v tem času postala dvorazrednica. V naslednjih letih se je poleg šolstva močno razvilo tudi kulturno življenje. Za to gre zahvala učiteljema Jožetu Bercetu in Cirilu Kofolu.
Med prvo svetovno vojno je bil pouk prekinjen, ker so šolsko stavbo uporabljali za vojaško bolnico; s poučevanjem se je nadaljevalo takoj po vojni. V času fašizma so v šoli poučevali italijanski učitelji, ki so strogo kaznovali vsakega, ki je govoril slovensko.
Šola v slovenskem jeziku se je nadaljevala v letu 1943. Zaradi številnih nevarnosti vojne je bil pouk večkrat prekinjen. Po končani vojni se je pouk pričel 23.10.1945, potekal je v kapeli pri cerkvi.
Šolsko stavbo je bilo treba seveda obnoviti. To je trajalo do 1953. leta, ko je bila popolnoma končana.
V letih 1952 – 1959 je bila šola v Čepovanu samostojna osnovna šola s celodnevnim kombiniranim poukom od 1. do 8. razreda.
V tem času je pouk potekal tudi na osnovnih šolah Vrata, Lokve, Srednji Lokovec, Gornji Lokovec, ki so leta 1963 postale podružnice OŠ Čepovan.
Osnovna šola Puštale je delovala le od leta 1945 – 1951.
V šolskem letu 1969/70 je OŠ Čepovan postala popolna osemletka s tujim jezikom in predmetnim poukom na višji stopnji. Zaradi majhnega števila otrok so se ukinjale podružnice, zadnja je v šolskem letu 1991/92 prenehala delovati podružnica v Gornjem Lokovcu.

Zaradi vse manjšega števila otrok se od leta 2001 tudi na višji stopnji ponovno uvajajo kombinirani oddelki. Danes se pouk izvaja po predmetniku devetletne osnovne šole v štirih kombiniranih oddelkih: dva sta na nižji stopnji in dva na višji.

K šoli je priključen tudi vrtec.

Dostopnost