Svet zavoda

Svet zavoda upravlja 11 članov v naslednji sestavi:

5 predstavnikov delavcev zavoda:

Ljubica Čubrilović – predsednica

Marinka Bremec – namestnica predsednice

Zdenka Plesničar

Sanja Kovšca

3 predstavniki staršev:

Jožek Magajne

Nejc Murovec

Mojca Terlikar

3 predstavniki ustanovitelja:

Aleksandra Matjac

Adrijan Kofol

Vanda Reja Mervič

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta, mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka.

 

 

Dostopnost