Svet zavoda

 

Svet zavoda upravlja 11 članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:

5 predstavnikov delavcev zavoda:

Kristina Humar Rebec – predsednica, Marinka Bremec, Ljubica Čubrilović, Agata Vidmar, Aljoša Grabnar

3 predstavniki staršev:

Agata Slivka, Jožek Magajne, Martina Bratuž

3 predstavniki ustanovitelja:

Blaž Škrlj, Adrijan Kofol, Vanda Reja Mervič

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta, mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka.