Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev.

Svet staršev, oblikovan 28.9.2023,  sestavljajo:

  • Martina Bratuž ( kombinacija 8., 9. r.) – predsednik
  • Goran Volk (kombinacija 1, 2. r.) – namestnik predsednika
  • Mojca Terlikar (vrtec – oddelek Žarki)
  • Mojca Vončina ( vrtec –  oddelek Sončki )
  • Matejka Bremec (kombinacija 6., 7. r.) – zapisničarka
  • Tina Rejec (samostojen 3. r.)
  • Natalija Šuligoj ( kombinacija 4., 5. r.)

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV:

Zapisnik 26.9.2023

Dostopnost