Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev.

Svet staršev, oblikovan 24.9.2021,  sestavljajo:

Polona Paglovec Šuligoj ( vrtec –  polovičen oddelek )

Tjaša Vončina Jug (vrtec – kombiniran oddelek)

Sonja Čadež (kombinacija 1., 3. r.)

Janja Rijavec Mrak (samostojen 2. r.)

Andrejka Jereb ( kombinacija 4., 5. r.) – zapisničarka

Martina Bratuž (kombinacija 6, 8. r.) – predsednica

Vasja Pisk ( kombinacija 7., 9. r.)

 

 

 

 

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV