Svet staršev

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev.

Svet staršev, oblikovan 25.9.2019,  sestavljajo:

Agata Slivka ( vrtec ), zapisničarka

Slavko Slivka (kombinacija 1., 2.,3. r), namestnik predsednika

Jožek Magajne ( kombinacija 4., 5. r), predsednik sveta staršev

Vasja Pisk ( kombinacija 6., 7. r)

Martina Bratuž ( kombinacija 8., 9. r),

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV

1. sestanek SS_25_09_19

Zapisnik SS 24 04 18

Zapisnik_28.09.17

Zapisnik-15.03.17 (1)

Zapisnik_29_09_16

Zapisnik_13_10_16