Tekmovanja

TEKMOVANJE V ZNANJU

ŠOLSKO

PODROČNO

DRŽAVNO

MENTORICA

Tekmovanje za Vegovo priznanje 19.3. 2020 18.4. 2020 AGATA VIDMAR
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 12.11.2019 9.1.2020 7.3.2020 ZDENKA PLESNIČAR
Tekmovanje za Preglovo priznanje 20.1. 2020 4.4.2020 DOLORES FRATINA
Tekmovanje v znanju angleščine

21.10.2019, 8. razred

14.11.2019, 9. razred

 15.1.2020, 9. razred

25.11.2020, 8.r

17.3.2020

SANJA KOVŠCA
Tekmovanje za Proteusovo priznanje 16.10.2019 29.11. 2019 DOLORES FRATINA
Cici-Vesela šola – 1., 2.r., Vesela šola 11.3.2020

MARINKA BREMEC

KRISTINA H. REBEC

Računanje je igra maj 2020 SAŠA PLESNIČAR
Tekmovanje iz naravoslovja Kresnička 5.2. 2020 DOLORES FRATINA
Epi reading badge marec 2020 ANA PLESNIČAR
Bookworms februar 2020 ANA PLESNIČAR
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 11.10.2019 16.11.2019 DOLORES FRATINA