Tekmovanja

TEKMOVANJE V ZNANJU

ŠOLSKO

PODROČNO

DRŽAVNO

MENTORICA

Tekmovanje za Vegovo priznanje 21.3. 2019 13.4. 2019 AGATA VIDMAR
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 11.12.2018 23.1.2019 9.3.2019 ZDENKA PLESNIČAR
Tekmovanje za Preglovo priznanje 21.1. 2019 30.3.2019 DOLORES FRATINA
Tekmovanje v znanju angleščine

15.10.2018, 8. razred

14.11.2018, 9. razred

 17.1.2019, 9. razred

19.11.2018, 8.r

20.3.2019, 9.r

ANA PLESNIČAR
Tekmovanje za Proteusovo priznanje 17.10.2018 30.11. 2018 DOLORES FRATINA
Cici-Vesela šola – 1., 2.r. april 2019 MARINKA BREMEC
Računanje je igra maj 2019 SAŠA PLESNIČAR
Tekmovanje iz naravoslovja Kresnička 6.2. 2019 DOLORES FRATINA
Epi reading badge marec 2019 ANA PLESNIČAR
Bookworms februar 2019 ANA PLESNIČAR
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 12.10.2018 17.11.2018 DOLORES FRATINA