Projekti in natečaji

PROJEKT TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA

V projektu, ki je bil sprejet v juniju 1994, bomo sodelovali tudi letos. Dejavnosti bodo potekale v različnih oblikah, udeležili se bomo tekmovanja in festivala Turizmu pomaga lastna glava.

Letos smo se posvetili posebnemu običaju v Čepovanu – Grandovemu sejmu. Nalogo si oglejte tukaj.

 

TEČAJI

Organiziran bo plavalni tečaj za učence 2.in 3. razreda.

 

EX-TEMPORE, LIKOVNE DELAVNICE

Sodelovali bomo na ex-temporu v Vipavi ali Šempasu. Sodelovali bomo na likovnih delavnicah domačih likovnih umetnikov.

 

ŠPORTNI PROGRAM

Na šoli izvajamo športne programe »Zlati sonček« in »Krpan«. Udeležujemo se  medobčinskega prvenstva v atletiki in medobčinska tekmovanja v nogometu.

 

PREVENTIVA

V sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica in Policijo Nova Gorica bomo organizirali predavanja in delavnice s področja preventive: Varni internet,…Učenci od prvega do devetega razreda sodelujejo tudi v akciji »Čisti zobje«. Učenci se bodo udeležili preventivnih dejavnosti s področja zasvojenosti, ki jih bo organizirala Mestna občina Nova Gorica.

 

PROMETNA VARNOST

Prometna varnost učencev bo potekala v okviru rednega pouka celo šolsko leto v skladu z učnim načrtom za vse razrede.

 

SODELOVANJE S KRAJEM

Sodelovanje na javnih prireditvah in po dogovoru s KS, organizacijami in društvi, ki v kraju delujejo.

 

DRUŽABNA SREČANJA S STARŠI

Straši nosijo pomemben delež za otrokov razvoj in napredek, zato je za uresničitev   učno-vzgojnih ciljev šole in za reševanje vzgojnih in osebnih težav otrok nujno potrebno sodelovanje s starši.

 

SODELOVANJE Z Ustanovo Fundacijo BiT Planota

Učenci bodo sodelovali v projektih.

 

SIMBIOZA GIBA

Simbioza giba bo potekala med 15. in 22.10.2018.

 

ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA, LOČEVANJE ODPADKOV, ZBIRANJE ZAMAŠKOV

Šola in vrtec bosta sodelovala v akciji zbiranja odpadnega materiala in  ločevanja odpadkov.

 

TRADICIONALEN SLOVENSKI ZAJTRK

Projekt je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, Javne svetovalne službe v čebelarstvu, ki že peto leto zapored organizira dobrodelno izobraževalno akcijo »En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v slovenskih vrtcih«, namenjeno predvsem izobraževanju in osveščanju otrok o pomenu čebel in čebeljih pridelkov.

Pozitivni sprejem in dobre izkušnje so dale zamisel za vseslovensko akcijo in za vključitev tudi drugih pridelovalcev slovenske hrane. TSZ bo 16.11. 2018.

 

KULTURNA ŠOLA

JSKD je naši šoli podelil naziv kulturna šola za obdobje 2017 – 2022.

 

INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1   –  INOVATIVNA UČNA OKOLJA PODPRTA Z IKT

Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije je prinesel tudi nove možnosti za učenje in poučevanje in s tem omogočil še učinkovitejše načine pridobivanja novega znanja in kompetenc za zadovoljevanje potreb in izzivov sodobne družbe, še posebej na področju e-vključenosti.

Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanju ne pomeni zgolj uporabe tehnologije pri poučevanju, temveč pomeni vpetost tehnologije v vse poglavitne sestavine izobraževalnega procesa in sicer andragoško/pedagoško, organizacijsko-tehnično in vsebinsko.

 

SODELOVANJE S KARITAS IN RDEČIM KRIŽEM