Projekti, natečaji ter ostale dejavnosti

PROJEKT RASTEM S KNJIGO

Učenci 7. razreda bodo obiskali Goriško knjižnico Franceta Bevka v Novi Gorici, se spoznali z delovanjem in ponudbo splošnih knjižnic. Ob tem bodo obdarovani z lepim slovenskim mladinskim leposlovnim delom.

ŠPORTNI PROGRAM

Na šoli izvajamo športne programe »Zlati sonček« in »Krpan«.

PREVENTIVA

V sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica in Policijo Nova Gorica bomo organizirali predavanja in delavnice s področja preventive. Učenci od prvega do devetega razreda sodelujejo tudi v akciji »Čisti zobje«. Učenci se bodo udeležili preventivnih dejavnosti s področja zasvojenosti, ki jih bo organizirala Mestna občina Nova Gorica.

PROMETNA VARNOST

Prometna varnost učencev bo potekala v okviru rednega pouka celo šolsko leto v skladu z učnim načrtom za vse razrede.

SODELOVANJE S KRAJEM

Sodelovanje na javnih prireditvah in po dogovoru s KS, organizacijami in društvi, ki v kraju delujejo.

DRUŽABNA SREČANJA S STARŠI

Straši nosijo pomemben delež za otrokov razvoj in napredek, zato je za uresničitev učno-vzgojnih ciljev šole in za reševanje vzgojnih in osebnih težav otrok nujno potrebno sodelovanje s starši.

SIMBIOZA GIBA

Osnovno izhodišče projekta je ponuditi telesno vadbo oziroma različne aktivnosti za vse generacije, od 9 mesecev do 100+ let, pri čemer je ključna značilnost organiziranih brezplačnih rekreativnih in športnih aktivnosti ta, da temeljijo na medgeneracijskem sodelovanju in druženju ter prostovoljstvu.

ZBIRANJE ODPADNIH MATERIALOV

Šola in vrtec bosta sodelovala v akciji zbiranja odpadnega materiala in ločevanja odpadkov.

TRADICIONALEN SLOVENSKI ZAJTRK TSZ bo 17.11. 2023.

KULTURNA ŠOLA JSKD je naši šoli podelil naziv kulturna šola za obdobje 2023 – 2027.

SODELOVANJE S KARITAS IN RDEČIM KRIŽEM

Šola in vrtec bosta sodelovala v akciji Pokloni zvezek in drugih projektih.

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave.

SODELOVANJE V PROJEKTIH NA DRŽAVNI RAVNI

Vključevali se bomo v projekte in aktivnosti, ki nam bodo ponujene tekom šolskega leta.

GOZDNI VRTEC IN ŠOLA

Gozdna pedagogika je metoda okolijskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo spoznavanje gozda kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj tako otrok, kot odraslih. Je recept za zdrav, umirjen in optimalen razvoj vseh nas. Gozd oblikuje vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do narave in okolja, ampak tudi v ustreznem doživljanju samega sebe in življenja. Z gozdno pedagogiko otrokom in odraslim omogočamo varno in sproščeno raziskovanje narave, prepoznavanje lastnih občutkov in potreb ter pravilno odzivanje nanje in to v najbogatejšem učnem okolju – gozdovih Slovenije.

VODNA ŠOLA

V Vodni šoli imajo učenci dostop do sveže vode iz pipe cel dan in jo lahko pijejo cel dan.

PROJEKT KROKUS

Projekt Krokus je projekt, namenjen mladim od desetega leta dalje, da bi se spominjali vseh otrok, ki so umrli v holokavstu.

LITERARNI IN LIKOVNI NATEČAJI

Dostopnost