Šolska pravila

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

Ta pravila šolskega reda se pričnejo uporabljati po sprejetju na Svetu zavoda.

Svet zavoda je pravila sprejel 28.9.2021.

Dostopnost