Odjava obrokov

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši lahko za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane.

Obrazec za preklic in odjavo šolske prehrane dobijo starši pri svetovalni delavki.

Odjava in prijava od posameznega obroka

Odjava šolske prehrane je možna samo preko spletnega obrazca.

Posamezen obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti do 8.00.  V kolikor starši tega ne storijo, se obrok učencem zaračuna.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Dostopnost