NPZ

 

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli  – 64. člen:

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

 

Zgibanka o NPZ-ju

 

Tretji predmet za devetošolce na naši šoli  je letos po sklepu ministrstva TUJ JEZIK – ANGLEŠČINA.

KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANA 2018/2019

DATUM AKTIVNOST
2. september 2019

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja

 

 

5. maj 2020

 

 

REDNI ROK

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

 

7. maj 2020

 

 

REDNI ROK

NPZ iz matematike 6. in 9. razred

 

11. maj 2020

 

 

REDNI ROK

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

 

 

11. maj 2020

 

 NPZ iz tujega jezika za 6. razred

 

1. junij 2020

 

 Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

 

1. do 3. junij 2020

 

 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.
8.  junij 2020 Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

 

8. do 10. junij 2020

 

 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.

15. junij 2020

 

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda

 

 

24. junij 2020

 

 

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

 

 

Več informacij najdete na spletni strani RIC-a.