Urnik interesnih dejavnosti

DEJAVNOSTČAS IZVAJANJA
atletikaponedeljek 6. šolska ura
ustvarjalne delavnicečetrtek 6. šolska ura
otroški pevski zbortorek 5. šolska ura
Orffov krožektorek 6. šolska ura
igre z žogopetek 6. šolska ura