Urnik prevozov

Učenci se vozijo v šolo s šolskim prevozom, posebnim linijskim prevozom in javnim linijskim prevozom iz Lokovca, Puštal, Vrat, Dola in Solkana.

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

 

Vozni red za smer Nova Gorica

Prevozi šolski kombi

Posebni linijski prevoz Čepovan – Lokovec

Telefonska številka hišnika: 031 760 251

* urnik voženj v Dol in Lokovec se lahko spreminja glede na interesne dejavnosti, ki potekajo na šoli