Urnik prevozov

Učenci se vozijo v šolo s šolskim prevozom, posebnim linijskim prevozom in javnim linijskim prevozom iz Lokovca, Puštal, Vrat, Dola in Solkana.

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Prevoze na vseh relacijah financira Mestna občina Nova Gorica, naša ustanoviteljica. Učenci imajo vsak svojo vozovnico, ki je vezana na točno določeno lokacijo, to je stalno prebivališče. Zaradi zagotavljanja varnosti ter upoštevanja pogodbe z MONG na šoli ne moremo dovoliti, da bi se učenci vozili s prevozi na druge lokacije.

Enako velja tudi za šolski kombi, s katerim lahko izvajamo dodatne prevoze, vendar vse v času oziroma za primere šolskih dejavnosti, v nekaterih primerih dodatne prevoze na dom zaradi šolskih dejavnosti, ki trajajo več časa kot je bilo predvideno.

Prevoz, ki ga lahko koristijo vsi učenci, je javni linijski prevoz Nova Gorica-Čepovan-Nova Gorica, za katerega učenci plačajo vozovnico na avtobusu.

 

Vozni red za smer Nova Gorica

Prevozi šolski kombi

Posebni linijski prevoz Čepovan – Lokovec

Telefonska številka hišnika: 031 760 251

* urnik voženj v Dol in Lokovec se lahko spreminja glede na interesne dejavnosti, ki potekajo na šoli

 

Dostopnost