Veselje, žalost, hrepenenje, strah, razne želje, ljubezen in še kaj gre skozi nas, ko nastopi prvi šolski dan. Hvala vsem, ki ste pripomogli, da bo našim otrokom, posebej prvošolčkom, ostal v spominu kot poseben in čaroben dan.

 

Dostopnost