S pomočjo e-Hiše iz Nove Gorice smo na naši šoli izvedli tehniški dan za učence od 6. do 9. razreda. Izvedba tehniškega dne je bila sestavljena iz dveh sklopov – poskusov in delavnice. Pri poskusih so učenci v skupinah po dva ali trije reševali različne naloge, izzive in eksperimente, potovali med različnimi “otoki”, pri tem pa znanje utrdili z izpolnjevanjem učnega lista. Na delavnici so izdelali izbran izdelek in izvedli obširnejši poskus, se naučili osnov programiranja z uporabo LEGO robotov.

Učenci so na delavnicah zelo lepo sodelovali in bili zadovoljni z njihovo vsebino.

Dostopnost